De vraag naar biologisch verantwoorde producten is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Wilma’s Lawn & Garden heeft daarom Moestuinvoeding 1&2 en Upgrade ontwikkeld. Deze producten beschikken over de Control Union certificering en zijn hierdoor geschikt voor de biologische kweker. Maar wat houdt deze certificering nu eigenlijk in?

 

Control Union Certifcations is een internationale organisatie die verschillende certificeringen afgeeft in onder andere de biologische landbouw. Control Union Certifications keurt namelijk de productiemiddelen en stoffen die worden gebruikt in de biologische landbouw waar plantenvoeding ook een onderdeel van is. Alle ingrediënten moeten dezelfde certificering hebben. Er zijn hiervoor strenge controles, zodat deze ingrediënten niet besmet kunnen worden met niet-biologische ingrediënten. Biologische boeren mogen daarom ook alleen uitsluitend gecertificeerde producten gebruiken. Control Union Certifications is één van de organisaties die is toegestaan om deze certificeringen af te geven.

 

Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren met respect voor de natuurlijke levenscyclus en met een zo klein mogelijke impact van de mens op het milieu.

 

Deze vorm van landbouw gebruikt geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO).

Biologisch boeren is onderdeel van een vrij grote keten, waar ook de verwerkende industrie, de distributie en de Retail een deel van zijn. Om iets te mogen verkopen als biologisch product moet de hele keten worden geïnspecteerd en gecertificeerd. Als aan alle eisen is voldaan, kan het certificaat worden afgegeven en mag op dat product het desbetreffende keurmerk worden gebruikt.

 

De procedure van Control Union Certifications.

“De procedures van Control Union Certifications zijn gebaseerd op het objectiviteits- en integriteitsprincipe. De procedures worden besproken in onze adviesraad, waarin vertegenwoordigers uit onze belangrijkste activiteitsgebieden zitting hebben.

 

De raad is een onafhankelijk orgaan dat advies verleent aan het management van Control Union Certifications over beleidsontwikkeling, onpartijdigheid, het algemeen vertrouwen in certificering en zaken als openheid en de publieke perceptie.

 

Control Union Certifications is geaccrediteerd door verschillende nationale en internationale accreditatie-instanties, zoals de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) en Accreditation Services International (ASI).”

 

Wilma’s Lawn & Garden’s Moestuinvoeding 1 & 2 en Upgrade voldoen aan de strenge eisen die Control Union stelt, waarmee we kunnen garanderen dat deze producten ook werkelijk voor de biologische kweker geschikt zijn. Hierdoor kun jij thuis ook kweken, net als de professionele biologische landbouw die de Control Union certificering ook als norm hanteert.

 


Dus als jij ook streeft naar een biologisch verantwoorde teelt, kies dan voor Wilma’s Lawn & Garden’s Moestuinvoeding 1 & 2 en Upgrade!